Logo_ZO
L_Diakonie_wuerttemberg_RGB-300x102
logoBW-300x154

Izazov

Problem neosiguranih lica socijalno-ugroženih kategorija

 Prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH[1] zdravstvenim osiguranjem na nivou ovog entiteta u 2016.g. obuhvaćeno je 90,61% stanovništva. Najveći broj neosiguranih lica (207.129)[2] dolazi iz kategorije socijalno-ugroženih  građana (djeca, nezaposlene osobe, studenti i sl.). Prema članu 86. stav 1. tačka 9. federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju (ZO)[3] obaveza ZO lica u stanju socijalne potrebe koja nisu osigurana po bilo kojem drugom zakonskom osnovu, stavljena je u nadležnost kantona odnosno grada/općine. Posebnim podzakonskim aktima, kantoni su obvezni utvrditi minimalne osnovice i stope za obavezno ZO za sve kategorije osiguranika koje dolaze iz socijalno ugroženih kategorija. Međutim, postojeće odluke po kantonima su neujednačene i isključive su u smislu omogućavanja pristupa pravu na obavezno ZO svim neosiguranim građanima.

[1] Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (str.56.), Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Sarajevo, juli 2017. godine, Preuzeto: 22.06.2019. sa: http://www.fedzzo.com.ba/bs/dokument/obracun-sredstava-u-zdravstvu-federacije-bih-za-2016-godinu/643

[2] Ibid, Tabela 1. “Pregled broja stanovnika, osiguranih lica, procenat obuhvata stanovništva osiguranjem”, kolona uporednih podataka za 2016. godinu

[3] Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, dostupno na: http://www.fmoh.gov.ba/index.php/zakoni-i-strategije/zakoni/zakon-o-zdravstvenom-osiguranju