Pregled broja osiguranih lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebe

Pregled broja osiguranih lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebe, a koja su osigurana po osnovu Odluka o utvrđivanju osnovica stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u općinama u kojima je konzorcij inicirao donošenje Odluke.Banovići: podneseno 57 zahtjeva, odobreno 38 zahtjevaČelić: podneseno 4 zahtjeva, odobreno 4 zahtjevaDoboj Istok: podneseno 21 zahtjeva […]