Informacija od CRS iz općina/gradova TK o broju novo osiguranih lica u statusu socijalne potrebe

Od centara za socijalni rad općina/gradova, Tuzlanskog kantona, u kojima je konzorcij projekta „Zdravstveno osiguranje za sve“ inicirao donošenje Odluke o utvrđivanju osnovica stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, dobili smo informacije, o broju novo osiguranih lica, koja se nalaze u statusu socijalne potrebe i koja pravo na zdravstveno osiguranje nisu mogli […]