Logo_ZO
L_Diakonie_wuerttemberg_RGB-300x102
logoBW-300x154

Opis aktivnosti i rezultata

Konzorcij projekta zalaže se kod relevantnih političkih faktora na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou za donošenje novih odnosno dosljedno sprovođenje i/ili prilagođavanje važećih zakonskih propisa koji uređuju pitanje pristupa obaveznom zdravstvenom osiguranju. Cilj ovih aktivnosti je da sve socijalno ugrožene kategorije dobiju status osiguranog lica.

U tom smislu, Konzorciji predlaže inicijative za izmijene i dopune kantonalnih i općinskih odluka, informiše i savjetuje donosioce političkih odluka i informiše javnost.

U Tuzlanskom kantonu, u šest gradova i općina, općinska odn. gradska vijeća usvojila su propise koje je projektni konzorcij predložio, a kojima je osigurano pravo na obavezno zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe, isti su objavljeni u odgovarajućim službenim listovima i primjenjuju se u praksi.

Urnek teksta općinske/gradske odluke možete preuzeti na linku (preuzmi)

Općinske odluke donesene na inicijativi konzorcija

Općina Banovići (preuzmi)

Općina Čelić (preuzmi)

Općina Doboj Istok (preuzmi)

Općina Kladanj (preuzmi)

Općina Sapna (preuzmi)

Grad Gradačac (preuzmi)

Općina Teočak (preuzmi)

Grad Gračanica (preuzmi)

Općina Lukavac (preuzmi)