Pregled broja osiguranih lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebe

Pregled broja osiguranih lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebe, a koja su osigurana po osnovu Odluka o utvrđivanju osnovica stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u općinama u kojima je konzorcij inicirao donošenje Odluke.

Banovići: podneseno 57 zahtjeva, odobreno 38 zahtjeva

Čelić: podneseno 4 zahtjeva, odobreno 4 zahtjeva

Doboj Istok: podneseno 21 zahtjeva i 19 odobreno

Gradačac: podneseno 77 zahtjeva, odobreno 76 zahtjeva

Kladanj: podneseno 43 zahtjeva, odobreno 41 zahtjev

Sapna: podneseno 6 zahtjeva, odobreno 5 zahtjeva

Teočak: odluka donesena početkom januara za sada nema informacija o podnesenim zahtjevima.

Ukupno po osnovu navedene Odluke inicirane od strane našeg konzorcija u pravo uvedeno 183 osobe u statusu socijalne potrebe koje pravo nisu mogle ostvariti po drugom osnovu.