Resursi

Izvještaj o projektu “Zdravstveno osiguranje za sve u BiH” stanje Januar 2021.godine (preuzmi)

Flyer o projektu “Zdravstveno osiguranje za sve u BiH” (preuzmi)