Logo_ZO
L_Diakonie_wuerttemberg_RGB-300x102
logoBW-300x154

Zakoni

Zakon o zdravstvenom osiguranju Federacija Bosne i Hercegovine FBiH (preuzmi)

Prema članu 86. stav 1. tačka 9. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (ZO) obaveza ZO lica u stanju socijalne potrebe koja nisu osigurana po bilo kojem drugom zakonskom osnovu, stavljena je u nadležnost kantona odnosno grada/općine. Posebnim podzakonskim aktima, kantoni su obavezni utvrditi osnovice i stope doprinosa za obavezno ZO za sve kategorije osiguranika koje dolaze iz socijalno ugroženih kategorija. Međutim, postojeće odluke po kantonima su neujednačene i isključive su u smislu omogućavanja pristupa pravu na obavezno ZO svim neosiguranim građanima.

„Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 36/18, dostupno na: http://www.fmoh.gov.ba/index.php/zakoni-i-strategije/zakoni/zakon-o-zdravstvenom-osiguranju

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH (preuzmi)

Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava FBiH (preuzmi)

Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH (preuzmi)

 

Tuzlanski Kanton/Tuzlanska županija:

Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

(“Službene novine TK” broj: 1/10, 9/12, 4/14, 16/14, 7/15, 17/15 i 5/16) dostupno na: http://www.zzotk.ba/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-o-utvr%C4%91ivanju-osnovica-stopa-i-na%C4%8Dinu-obra%C4%8Dunavanja-i-uplate-doprinosa-sa-Izmjenama-i-dopunama.pdf

 

Kanton Sarajevo/Sarajevska županija:

Odluku o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području kantona Sarajevo (“Službene novine KS” broj 29/09), dostupno na: https://mz.ks.gov.ba/sites/mz.ks.gov.ba/files/Odluka%2029-09.pdf

 

Zeničko-dobojski kanton/Zeničko-dobojska županija:

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Zeničko-dobojskom kantonu (preuzmi)

Naputak o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje temeljne zdravstvene zaštite određenih kategorija osoba koje nisu zdravstveno osigurane po drugom temelju (preuzmi)

 

Hercegovačko-neretvanski kanton/Hercegovačko-neretvanska županija:

Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračuna i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na području HNŽ/K (preuzmi)

Zakon o zaštiti obitelji s djecom HNŽ/K (preuzmi)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi (preuzmi)

 

Unsko-sanski kanton/Unsko-sanska županija:

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (preuzmi)

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (preuzmi)

 

Zapadno-hercegovački kanton/Zapadno-neretvanska županija:

Odluka o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju (312) (preuzmi)

Odluka o proglašenju zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom (213) (preuzmi)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom (232) (preuzmi)

 

Posavski kanton/Posavska županija:

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u Županiji Posavskoj (preuzmi)

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje (preuzmi)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (preuzmi)

Zakon o socijalnoj zaštiti (preuzmi)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti (narodne novine 13/19) (preuzmi)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti (narodne novine 07/09) (preuzmi)

Zapisnik sa sjednice Vlade ŽP – zdravstveno osiguranje (preuzmi)

 

Kanton10/Livanjski kanton/Hercegbosanska županjia

Zakon o zdravstvenom osiguranju (preuzmi)

 

Srednjobosanski kanton/Kanton središnja bosna

Zakon o zdravstvenom osiguranju (preuzmi)

Odluka o osnovicama i stopama za obračunavanje te o načinu obračunavanja i uplate doprinosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na području Kantona središnja Bosna (preuzmi)

 

Bosansko-podrinjski kanton/Bosanska-podrinjska županija

Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje osoba koje nisu osigurane po drugom temelju u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde za 2020. godinu (preuzmi)